Financirala EU

Projekt je sufinancirala Europska unija


Naziv projekta:

Ulaganje u nabavku strojeva za povećanje proizvodnog kapaciteta društva Kraljevske slastice d.o.o.

Naziv korisnika:

Kraljevske slastice d.o.o.

Kratak opis projekta:

Društvo Kraljevske slastice d.o.o. ovim projektom provodi ulaganje u nabavu novih strojeva i opreme u svrhu proširenja kapaciteta postojeće proizvodne jedinice u sektoru proizvodnje slastičarskih proizvoda, te u provođenje promidžbenih aktivnosti koje će biti usmjerene na povećanje broja potencijalnih kupaca i osiguranje vidljivosti samog projekta.

Provedbom cjelokupnog ulaganja, tj. nabavom novih strojeva i opreme, društvo će povećati proizvodne kapacitete te samim time modernizirati proces proizvodnje i povećati produktivnost. Novi strojevi i oprema će omogućiti ubrzanje samog procesa proizvodnje kroz smanjenje manualnih operacija u određenim proizvodnim fazama, a povećanjem proizvodnih kapaciteta povećat će se i količina finalnih proizvoda, što omogućava veći i bolji plasman istih na tržište. Ujedno, nabava nove, okolišno prihvatljive tehnologije, utjecat će na smanjenje razine onečišćenja te osigurati bolje uvjete rada za zaposlenike društva.

Realizacijom projekta odnosno kupnjom opreme i strojeva, ubrzat će se proizvodni proces poduzeća Kraljevske Slastice d.o.o., a ujedno će biti provedene i aktivnosti promidžbe.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta:

Ulaganjem u strojeve i opremu stvoriti temelj za jačanje konkurentnosti društva Kraljevske slastice te stvoriti nova radna mjesta

Rezultati projekta:

  • R1 – Nabavljeni su strojevi za kreme i kruh
  • R2 – Nabavljeni su strojevi i oprema
  • R3 – Provedene su mjere promidžbe i vidljivosti projekta
  • R4 – Projekt proveden u skladu s pravilima, nabava u skladu s pravilima

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 259.646,23 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 259.646,23 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 165.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 94.646,23 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 18.11.2016. do 18.03.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

  • Vjekoslav Cvek, direktor
  • Ivančica Serini, direktorica
  • Goran Lepen, voditelj projekta

Relevantne internetske stranice:

STRUKTURNI FONDOVI – https://strukturnifondovi.hr/

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Zajam
Društvo Kraljevske slastice d.o.o. u 2017. godini postaje krajnji primatelj financijskog instrumenta „ESIF MALI ZAJMOVI“, u iznosu od 376.921,75 kuna, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa
“Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.